dijous, 30 de maig de 2019

L'estrella de la setmanaDurant aquests darrers mesos a les sessions de Xerramiques els nens i nenes de p5 hem estat fent l’activitat “L’estrella de la setmana”

Setmanalment, astronautes i coets hem compartit amb els companys/es les nostres aficions, desitjos, interessos, experiències de vida, anècdotes amb la nostra família, etc.

Aquesta proposta es duu a terme en petit grup i té com a objectiu treballar la competència comunicativa, la qual engloba aspectes com l’expressió i la comprensió oral, l’adquisició de nou vocabulari, la pronunciació, l’ús dels recursos expressius del propi cos en l’acte comunicatiu, etc.